Skip navigation

A középtor többé-kevésbé kitinizált. Az utótoron néhány jól elkülönülő szklerit helyezkedik el

A tegez csőalakú és változatos anyagokból épülhet. Az előtor és a középtor szklerotizált, van előtori szarv. Mocsári tegzesek – Limnephilidae és Apataniidae

Mocsári tegzesek – Limnephilidae: Az utótor 6 egyedi elrendeződésű szkleritet visel. A potroh tracheakopoltyúi egy vagy több szálból állnak. A legfeljebb 25 mm-es, aprító és kaparó lárvák álló- és áramló vizekben élnek.

Apataniidae: Az utótoron két szklerit van kiemelkedő sertékkel. A potroh tracheakopoltyúi egyszálúak. A legfeljebb 7 mm-es, aprító, kaparó, vagy derituszevő lárvák áramló vizekben élnek. A Magyarországon előforduló A. muliebris ismert élőhelyei forráskifolyók (a forrástól számított kb. 20 méteren belül).

Csupasz Limnephilidae lárva oldalnézetben

A homokszemcsékből épült hengeres lakócső enyhén hajlott, elkeskenyedő. A tegez vége apró kövekkel van lezárva. A lárváknak nincs előtori szarva. Az előtor és a középtor szklerotizált, az utótoron 4 jellegzetesen elhelyezkedő szklerit van. A potroh tracheakopoltyús. A legfeljebb 20 mm-es, aprító és gyűjtögető lárvák gyors folyású vizekben élnek. Odontoceridae – Odontocerum albicorne

Limnephilidae,Apataniidae és Odontoceridae lárvák elülső testfele