Skip navigation

Az állatnak többnyire 2 szeme van, alkalmanként előfordul 3 vagy 4 szem is

Barnás színű, sötét foltokkal tarkított test. A fej határozottan keskenyebb a törzsnél. A szemek között a fej jellegzetes kiemelkedése figyelhető meg. Legfeljebb 35 mm hosszú Ragadozó. Csatornákban és tavakban kövek alatt és az iszapban él: Bdellocephala punctata

Bdellocephala punctata (35 mm), füles planária – Dugesia gonocephala (30 mm) és szarvas planária – Crenobia alpina (15 mm)

A fej kb. olyan széles, mint a törzs. A szemek között nincs kiemelkedés