Skip navigation

3,5 mm-nél nagyobb állatok

12 mm-es pálcaszerű, megnyúlt fejű és hosszú lábú állatok. A barnás-feketés színű poloskák vízszegélyen és vízfelszínen élő ragadozók. Vízmérő poloskák – Hydrometridae

A szárnyas, vagy szárnyatlan, megnyúlt ovális alakú, szürkés-feketés poloskák legfeljebb 8 mm-esek. Torukon gyakran két bársonyos szőrzetű ezüstös folt figyelhető meg. A fej olyan széles, mint amilyen hosszú. Csápjuk 4 ízű, egyenletes vastagságú. A hátsó combok rövidebben, mint a potroh. A vízfelszínen gyorsan korcsolyázó állatok lábai megközelítőleg egyforma távolságra erednek egymástól. Vízszegélyen és vízfelszínen élő ragadozók. Víztaposó poloskák – Veliidae – Velia sp.

Karcsú, ovális testű, legfeljebb 17 mm testhosszúságú poloskák, amelyek a víztaposó poloskákhoz hasonlóan a vízfelszínen „korcsolyáznak”. A színük feketés-barnás, szárnyasak vagy szárnyatlanok lehetnek. Testüket finom szőrbunda fedi. A fej olyan széles, mint amilyen hosszú. Csápjuk 4 ízű, egyenletes vastagságú. A hátsó combok túlnyúlnak a potrohon. Az elülső és középső lábpárjaik eredése között jelentős távolság van. Vízszegélyen és vízfelszínen élő ragadozók: Molnárpoloskák – Gerridae

Víztaposó poloska – Veliidae (8 mm) és molnárka – Gerridae (17 mm)