Skip navigation

A test világos színű. A potroh lehet világosbarna, sárgásbarna, vagy élénk zöld

A 25 mm-es világosbarna színű lárva többnyire tápnövényeinek (békaszőlő, békatutaj, tavirózsa) két nagyobb levéldarabjából szövi össze lapított, ovális alakú házát. Építményét szabadon magával viszi vagy tápnövényéhez rögzíti. Álló- és lassú folyású vizekben él. Tarka vízimoly – Elophila nymphaeata

A 30 mm-es, fehéres vagy halványzöld lárva nem épít lakócsövet, szabadon vagy szövedékében él. Minden potrohszelvényét elágazó tracheakopoltyúk borítják. Az álló- és lassú folyású vizekben élő lárva vízinövényekkel (pl. kolokán, kanadai átokhínár, tócsagaz) táplálkozik. Közönséges vízimoly – Parapoynx stratiotata

A 12 mm-es lárvák feje és előtora szklerotizált, barna, a test többi része zöld. A testszelvények tracheakopoltyúnélküliek. Az álló- és lassú folyású vizekben élő lárvák tápnövényeikhez (pl. kanadai átokhínár, csillárka és békaszőlő) rögzített szövedékcsövükben élnek. Törpe vízimoly – Acentria ephemerella