Skip navigation

A bogárnak nincsen hátsó combfedője

A test kerekded, alsó felszíne erősen domború. A szárnyfedő sárgás vagy vörösesbarna, kiterjedt fekete rajzolattal. A kidülledő szemeket viselő fej sokkal keskenyebb, mint az előhát. A csáp hosszú és fonalas, az első íze megnagyobbodott. A pajzsocska látható. A lábak úszószőrökkel borítottak. A kontinensen egyetlen faja él, a ragadozó európai pocsolyaúszó, amelynek testhossza 8,8–10,5 mm. A zömök testű lárvát sárgás és fekete mintázat díszíti, teste 3 hosszú fartoldalékban végződik. A hasoldalt szálas tracheakopoltyúk borítják. A lárva és az imágó iszapos pocsolyákban és tavacskákban él. Pocsolyaúszók – Hygrobiidae

A fej megközelítőleg olyan széles, mint az előhát