Skip navigation

A hátulsó lábak nem feltűnően megnyúltak

A legfeljebb 10 mm hosszú, finom ásványi szemcsékből épült hengeres lakócső erősen hajlott, elkeskenyedő. Az előtor egy gallérszerű nyúlványt visel, amelyről egy éles perem fut rézsútosan hátrafelé. A középtor gyengén szklerotizált. A potroh többnyire tracheakopoltyúnélküli. A testvégi potrohláb (anális nyúlvány) hátoldaláról megnyúlt serték erednek, amelyek közül az egyik különösen hosszú. A legfeljebb 10 mm-es, aprító, vagy gyűjtögető lárvák kisebb patakokban, tavakban élnek. Beraeidae (1. rész)

A lakócső hengeres, elkeskenyedő, kissé görbült, és jellegzetesen sima felületű. A vége egy enyhén kidomborodó hártyával van lezárva, melynek közepén apró lyuk van. A középtor szklerotizált, az utótor hártyás. Az 1. potrohszelvény oldalsó dudorai lapítottak, enyhén szklerotizáltak. Az anális nyúlványok háti sertecsomót viselnek. A potrohon apró, fonalas tracheakopoltyúk vannak. A legfeljebb 15 mm-es, aprító, gyűjtögető, vagy ragadozó lárvák patakokban és kis folyókban élnek. Sisakos tegzesek – Sericostomatidae

Sericostomatidae lárva és lakócsöve