Skip navigation

Az időszakosan helytülő vagy szabadon úszó állatoknak ujjakban végződő lába van

A váz elülső részéről több, legfeljebb 6 tüskeszerű nyúlvány ered. A fajok egy részénél a váz hátulsó részén is megtalálhatók a tüskék. A többnyire hosszú, gyűrűkre tagolódó láb visszahúzható a váz belsejébe. Az összetett kerékszerv ötlebenyű. Legfeljebb 500 mm hosszú. Planktonikusak: Vértes kerekesférgek – Brachionus

Brachionus angularis és Brachionus vázak

A Brachionus csoport kerekesférgeihez hasonlók, de lábuk nem visszahúzható a vázba. Testhossz: 350 mm. Planktonikusak: Platyias

Platyias patulus és Platyias quadricornis

Az aljzathoz kötődő állat ujjai megnyúltak. A váz háti oldalán barázda fut végig, és többnyire mindkét vége tüskés. Testhossz: 250 mm. Bentikusak: Mytilina

Mytilina, Euchlanis és Lepadella faj

A vékony váz egy nagyobb háti és egy kisebb hasi tányérból áll, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz közvetlenül. A kétszelvényű láb hosszú ujjakban végződik. Testhossz: 600 mm. Bentikusak vagy planktonikusak: Euchlanis

A vékony héj háti és hasi tányérból áll, amelyek összekapcsolódtak egymással. Két szűk nyílás található rajtuk az elülső és a hátulsó részen, a fejnek és a lábnak. A háromszelvényű láb két hosszú ujjban végződik. Testhossz: 200 mm. Többnyire bentikusak: Lepadella

A váz oldalirányban összenyomott. A visszahúzható feji részt elkülönült vázelem védi. A láb háromízű, a két ujj összeolvadhat. Testhossz: 120 mm. Bentikusak: Colurella

Vékony falú váz hajlékony, két egyforma méretű háti és hasi páncélból áll. A láb kétízű, az ujjak hosszúak, gyakran összeolvadnak. Testhossz: 300 mm. Többségében bentikusak: Lecane

Lecane faj hátulnézeti és Cephalodella fajok oldalnézeti képe

A héj vékony, de kivehető. Jellegzetes módon egy háti, egy hasi pajzsból és a kettő között elhelyezkedő széles gyűrűszerű részből áll. A hasi pajzs körülfogja a lábat, korlátozva ezzel az ujjak mozgását. Az ujjak különböző hosszúságúak, gyakran meggörbültek. Testhossz: 300 mm. Többnyire bentikusak: Cephalodella

A héj hiányzik, az orsó alakú test végén széles láb és rövid ujjak helyezkednek el. A kerékszerv rézsútos elhelyezkedésű. Testhossz: 400 mm. Bentikusak, többségük epizooikus életmódot folytat rákokon és csigákon, vagy algákat parazitál: Proales

A héj hiányzik, a láb rövid, az ujjak nem egyforma hosszúak, a nagyobb hosszabb, mint a test. Testhossz: 700 mm. Bentikusak, vagy planktonikusak: Monommata

A váz vékony falú, vagy teljesen hiányzik. Az úszás közben teljesen kinyújtott kerékszerv kiterjed a hasi irányba, és két oldalsó lebenyt formál. A lábak és az ujjak rövidek. Testhossz: 1 mm. Bentikusak, vagy planktonikusak: Notommata

A gyakran megcsavarodott héj aszimmetrikus és egy darabból áll. A láb rövid, az egyetlen ujj igen hosszú. Egyes fajaiknál az ujj elcsökevényesedik. Testhossz: 600 mm. Bentikusak, vagy planktonikusak: Trichocerca

A váz vékony falú, oldalirányban összenyomott. A változó hosszúságú láb a hasi oldal középtájékán tűnik elő a héjból. Az ujjak rövidek, gyakran összenőttek egymással. Testhossz: 350 mm. Többnyire planktonikusak: Gastropus

Gastropus és Synchaeta faj

A váz hiányzik, a test többnyire kúp alakú. A széles kerékszerv négy erős érzékelősertét visel. Testhossz: 600 mm. Planktonikusak: Synchaeta