Skip navigation

Az előhát legfeljebb az oldalain vagy középen barázdált. A hátulsó lábfej utolsó íze karmok nélkül legalább olyan hosszú, mint a többi együttvéve

A test rövid, hátoldala erősen kidomborodó, a körvonala az előhát és a szárnyfedők között többé-kevésbé befűződik. A sárgásbarna szárnyfedők fekete foltokkal mintázottak. A bogár fejpajzsának elülső része háromszög alakban kimetszett. A csáp 7 ízű. A 3. íze nagyon kicsi, ezért 6 ízűnek tűnik. Az 1,9–7 mm-es bogarak sekély állóvizek elhalt szerves anyagai között élnek és a vízfelszíni szerves törmelékkel táplálkoznak. Dajkacsiborok – Spercheidae

Ciripelo dajkacsibor – Spercheus emarginatus és lárvája

A fejpajzs elülső része egyenes, nem kimetszett. A csáp 7-11 ízből áll