Skip navigation

Álkérészek – Plecoptera

(a) Közepes álkérész (Isoperla tripartita, Perlodidae) imágó – 12 mm. (b) Közepes álkérész (Isoperla sp., Perlodidae) lárva testfelépítése – 28 mm

A lárva három lábfejíze nagyjából egyenlő hosszúságú. A 8–12 mm-es lárva szárnyhüvelyei rézsútosan nyúlnak ki a test két oldalán. A testszín a világosbarnától a sötétbarnáig változik. A lábak, a csápok és a faroknyúlványok hosszúak. A Taeniopteryx nem jellemzője, hogy az idesorolt lárvák minden egyes lábtövéhez egy ízelt tracheakopoltyú kapcsolódik. Az ebbe a nembe sorolt fajok iszapos medrű folyókban élnek, míg a többiek hegyvidéki patakok lakói. Többnyire aprító szervezetek. Korai álkérészek – Taeniopterygidae

A lárva második lábfejíze rövidebb, mint az első

A lárva első és második lábfejíze is rövid, a harmadik megnyúlt