Skip navigation

Karcsú testű lárvák három szembeötlő, levélszerű testnyúlvánnyal: Egyenlőszárnyú szitakötők – Zygoptera

A csáp első íze jelentősen megnyúlt, ugyanolyan hosszú, vagy hosszabb, mint a többi 6 íz együttvéve. Az álarc középen behasított. A középső tracheakopoltyú rövidebb, mint a két szélső. Az utóbbiak keresztmetszete háromszögletű. Az állat testhossza elérheti a 45 mm-t. Oxigéndús patakokban és folyókban élnek: Színesszárnyú szitakötők – Calopterygidae

A csáp ízei és a testvégi levélszerű tracheakopoltyúk is egyforma hosszúak