Skip navigation

A testvégen 2 vagy 3 testnyúlvány figyelhető meg. A lárvának nincsen szipókája

Az alsó ajak fogóálarccá alakult, a karcsú lárva testvégén 3 levélszerű tracheakopoltyú (Zygoptera) vagy a vaskos testű larva testvégén 3 rövid, tüskeszerű testnyúlványból kialakult zárószerkezet található (Anisoptera): Szitakötőlárvák – Odonata

Szitakötő lárvák: széleslábú szitakötő – Platycnemidae (15-30 mm), folyami-szitakötő – Gomphidae (3 cm), karcsúacsa – Aeschnidae (4 cm)

A lárvának nincsen fogóálarca, a testvégen 3 hosszú, fonálszerű fartoldalék található. (Az Epeorus fajoknak két testnyúlványa van.) A potroh két oldalán tracheakopoltyúk vannak: Kérészlárvák – Ephemeroptera

Kérészlárvák: Heptageniidae (15 mm), Ephemera danica (3 cm)

A lárvának nincsen fogóálarca, a testvégen 2 hosszú, fonálszerű fartoldalék található. A potroh nem visel tracheakopoltyúkat: Álkérészlárvák – Plecoptera

Álkérész lárvák: Perla (3 cm), Nemouridae (1 cm)