Skip navigation

Az első torszelvény 1 állábat visel

A kerekded fej szklerotizált, jól elkülönül a tortól. Csak az első torszelvény visel a hasoldalán egy állábat. Testvégük hátulsó harmada bunkószerűen megvastagodott, a hosszúságuk elérheti a 1 cm-t. Araszoló mozgásuk fontos szervei a test elülső részén található páratlan álláb és a testvégi horogkoszorú, amely utóbbival az aljzathoz szőtt fonadékukhoz kapcsolódnak. Az alsó ajak legyezőszerűen szétnyitható sertékkel borított. A legfeljebb 10 mm-es, szűrő lárvák a folyók és patakok gyors folyású szakaszain kapcsolódnak a szilárd aljzathoz. Púposszúnyogok – Simuliidae

Aljzathoz kapcsolódó cseszle lárvák és a kinagyított fej felülnézetből

Az első torszelvény és az utolsó potrohszelvény is állábat visel