Skip navigation

A fej felülnézetben jól látható

A test megnyúlt és barnás. Körvonala a fej és az előhát, valamint az előhát és a szárnyfedők között befűződik. A fej és az előhát bronzfényű. Az utóbbin 5 hosszanti barázda húzódik végig. A szárnyfedőn hosszanti pontsorok futnak végig. A csáp utolsó 3 íze bolyhos és bunkó alakú. Az állkapcsi tapogatók kissé hosszabbak, mint a csápok. A hátulsó lábfej utolsó íze rövidebb, mint az előzőek együttvéve. A legfeljebb 8 mm-es, növényevő bogarak időszakos pocsolyákban és sekély part menti vizekben vízinövények között élnek. A lárváknak két hosszabb, néhány merev sertével ellátott fartoldaléka van. Vésettcsiborok – Helophoridae

Vésettcsibor – Helophoridae és lárvája

Az előhát legfeljebb az oldalain vagy középen barázdált. A hátulsó lábfej utolsó íze karmok nélkül legalább olyan hosszú, mint a többi együttvéve